Gedeelten uit de Nieuwsbrief van maart 2019 - juni 2019

VAN DE VOORZITTER:

Het eerste concert van het jaar 2019 is weer achter de rug. En wat voor één. Keurig om 13.00 uur vertrokken we van het parkeerterrein van de Openhof Kerk te Zwijndrecht naar Schiedam. We waren uitgenodigd op 16 februari jl voor het inloopconcert in de Grote- of Sint Janskerk. Door de voorzitter van de Stichting Muziek Grote Kerk werden de vele bezoekers, de medewerkende koren "Chr. Gem. Koor Groote Lindt", het "Chr. Gem. Koor Omnia Cum Deo" en organist André de Jager hartelijk welkom geheten. Deze koren waren met plm 80 leden, onder algehele leiding van Gerard van der Zijden, opgesteld onder het schitterende orgel. Ons intochtslied was: "Hier ben ik Heer", waardoor we direct in trans waren van het toch wel pittige "Verleih ons Frieden" dat we ten gehore brachten. In blokjes van vier werd het repertoire gepresenteerd met een enkele keer samenzang. We hebben geweldig gezongen onder orgel begeleiding van  André de Jager. Tijdens zijn vertolking van het Ave Maria van Bach werd het stil in de kerk. Prachtig wat een gave. We kunnen terugkijken op een geweldige middag ook dankzij het publiek, zij bleven tot het einde van het programma.  Voor het "Chr. Gem. koor Groote Lindt" was de middag nog niet afgelopen er stond ons nog een gezellig samenzijn te wachten. De bus bracht ons naar vliegveld Zestienhoven te Rotterdam waar restaurant "Wings" ons opwachtte voor het diner. Voor het volgende jaar mochten we voor het inloopconcert Schiedam weer een uitnodiging ontvangen. Voor de volgende concerten zie de agenda. Het programma was door Gerard geweldig samengesteld.  Wat gaan we dan blij en met een warm gevoel naar huis.

Flip Jonkheer

Korte samenvatting van Zondagmiddag 7 april 2019. Thema Samen zingen in de Open Hof Kerk te Hendrik Ido Ambacht.

Medewerking werd verleend door het Chr. Gem. Koor  "Groote Lindt" te Zwijndrecht en het Chr. Gem. Koor "Omnia Cum Deo" te Nieuw Lekkerland, Orgel: Edwin Vooijs, Piano: Kees de Bruin, Hobo: Jolanda den Houter, Dwarsfluit: Severin van Dijk en sprekende stemmen van de organiserende commissie. Dirigent Gerard van der Zijden had de algehele leiding.

Na opening door een commissielid, werd zonder verder onderbrekingen een deel van de Marcus Passie van Hans Boelee ten gehore gebracht.

Het geheel was indrukwekkend, de koor- samenzang in combinatie met de musici en de sprekende stemmen: het was een fantastisch optreden.

Na het "Amen" verlieten we in stilte de kerkzaal. We waren echt geraakt dat we zo met elkaar het lijden en stervan van Jezus mochten ervaren.

Van de aanwezigen zijn veel positieve reacties ontvangen geweldig; het was zo indrukwekkend. Alle lof aan de organisatie, de musici, medewerkers en in het bijzonder onze dirigent Gerard die ons op deze wijze op weg bracht naar Pasen.

Zaterdag, 16 februari 2019

Inloopconcert in de Sint Janskerk te Schiedam.

Samen met het Chr. Gem. Koor Omnia Cum Deo te Nieuw Lekkerland mochten we optreden in dat imposante bouwwerk uit de 14e eeuw. In de loop der eeuwen is ze geteisterd door brand, stormschade en een Beeldenstorm: vernieling van altaren, heiligenbeelden en roof van kostbare devotionalia door de watergeuzen in april 1572. In 1575 bezochten zij de stad voor de tweede keer en staken het huis Mathenesse in brand. Alleen in Zuid-Holland zijn zestig gevallen van plundering en brandstichting bekend! Geen stad, geen dorp ontkwam aan de verniel- en moordzucht van de watergeuzen.
In de zuidwesthoek van de kerk heeft Sjef Hendriks rond en in de kerk gevonden brokstukken een soort piramide gebouwd en de titel meegegeven: Het Lam Gods/Agnus Dei. Het is in de katholieke tradie een mis en in de christelijke theologie een smeekgebed: ontferm u over ons!
Terug naar het recente verleden. Wat blijft je bij van die middag? Gerard dirigeerde met verve en passie. De kerk zong prettig, het repertoire zat er goed in, kwam er vlot uit en dat wisten de toehoorders te waarderen. We zongen ondermeer drie smeekbebeden: Verleih uns Frieden van Luther, Dona nobis pacem van Latz en het Agnus Dei uit de mis van de Haan. We zongen ook: Laat jub'len het orgel, nou dat kan men aan André de Jager overlaten! Tijdens zijn vertolking van het Ave Maria van Bach werd het stil in de kerk en warm in het hart.
Wat een mooi stuk en wat bezielend gebracht!
Het was goed en fijn om zo met elkaar te zingen. Ons koor heeft de middag nog gezellig met elkaar afgesloten.  De busschauffeur bracht ons daarna weer veilig thuis.

NIEUWJAARSRECEPTIE, Chr. Gem Koor "Groote Lindt" op 9 januari 2019

Een hartelijk ontvangst door het bestuur, met veel goede wensen op onze eerste repetitieavond van 2019 in de Develhof Kerk.
Onderling werden vele goede wensen uitgedeeld.
De voorzitter opent de repetitieavond met gebed een een goede en gezonde zangtijd met elkaar.
Tevens werden we door onze dirigent Gerard een goed en positief zangjaar toegewenst waarin we mooie concerten hopen uit te voeren.
Na een uurtje zingen met liederen voor ons inloopconcert op 16 februari a.s. in Schiedam (zie agenda) werden we getrakteerd op koffie, thee en iets lekkers.
Als verrassing mochten we bij het weggaan een groepsfoto in ontvangst nemen.
We kijken terug op een gezellig en ontspannen samenzijn.

Koor- en samenzang op zaterdag 29 september 2018 in de Dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht.

Een boeiende en gevarieerde avond waaraan medewerking werd verleend door het Chr. Gem. Koor "Groote Lindt" te Zwijndrecht; op het orgel en piano begeleid door Johan den Hoedt, onder algehele leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden.

Om 20.00 uur opende de voorzitter met een hartelijk welkom en gebed de koor- en samenzang. Naast bekende liederen en melodieen zongen we het Kyrie en Agnus Dei uit de Missa Brevis van Jacob de Haan. Het lied "Eenzaamheid" tekst/mel. van Charles Groot Bew. door Martin Zonnenberg, paste geweldig in deze dienst, in verband met de start deze week met als thema "Eenzaamheid". 
De koor- en samenzang werd onderbroken door een orgelintermezzo door Johan den Hoedt. Als slotlied hebben we "Vervuld van uw zegen" van J. van Ingen Schenau gezongen.

Na het voordragen van het gedicht: "Loof de Heer met vreugde" sluit de voorzitter de koor- en samenzangavond.

We kunnen terugkijken op een prachtige zangavond en positieve reacties van het publiek. Dankbaar en blij gingen we naar huis.

 

 


 

 

 

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

Zondag, 8 september 2019

Zondagmorgendienst  in het
Zorghotel Swinhove, te Zwijndrecht

Bekijk hiervoor de agenda