Gedeelten uit de Nieuwsbrief van juli 2019 - september 2019

VAN DE VOORZITTER: 

Dat is nog eens wakker worden.....

Na een goede nachtrust zet ik op Hemelvaartsdag uit verveling de TV aan want wat moet ik met zo'n dag. Weet U het? Je verwacht een zonnetje en vraagt je af wat moet ik met deze vrije dag? Ga ik naar een evenement, sporten de fiets nemen en van de natuur genieten? Ieder heeft zo zijn eigen indeling van zo'n dag. Vraag het aan die en gene wat Hemelvaart betekent. De meeste zullen verbaasd kijken van ja, wat is dit eigenlijk voor een dag en koppelen er gelijk een  vrije vrijdag aan zodat we een lang weekend hebben. Ik heb de eerste uren zitten genieten van de TV met Marco Bakker die zingt "Robert Stolz in Wenen", dit was voor mij een stukje hemel op aarde. Dat was heerlijk wakker worden. Zeker als je je herinneringen ophaalt dat je daar zelf diverse  malen hebt gelopen in het prachtige complex Schonbrun.

Om uw geheugen wat op te frissen over Hemelvaartsdag hier een summiere uitleg wat voor ons die dag betekent. Hemelvaartsdag is het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropening van de natuur te vieren. Misschien kunnen we dit komende jaar eens uitproberen in de tuin van de Develhof Kerk. Een voor ons ander uitleg van Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus volgens ons geloof is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de Paas cyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste Paasdag. Zijn discipelen waren bij de Hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat de Heilige Geest binnen korte tijd zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

De vakantieperiode komt naderbij. Vanaf 26 juni a.s. kunt u weer genieten van zon, zee en strand met de gedachte aan diegenen die dat niet zo kunnen ervaren door ziekte of andere omstandigheden. Geniet van het leven, zolang het is gegeven. We hebbe als koor een prachtige periode achter de rug en hopen in het volgende seizoen weer naar buiten te treden met zang en muziek o.l.v. onze dirigent Gerard. Ik wens u allen een prettige rustperiode en hoop u weer te zien op woensdag 28 augustus a.s.

Flip Jonkheer

Rabobank Clubkas Campagne 2019.

Op 24 april jl. was de uitreiking van de cheques.

Dit jaar vond de uitreiking plaats in Theater het Kruispunt in Barendrecht.

Het gebeuren had een feestelijk karakter en was omlijst met optredens van jonge gymnasten en zingende Bizz Kids. Tevens waren er extra geldbedragen te vedrdienen door de Rabobank zo origineel mogelijk te presenteren door middel van foto's en/of filmpjes. Het geheel werd aan elkaar gepraat door een zeer enthousiaste presentator.

Twee directieleden vertelden waarom de Rabobank het belangrijk vindt dat clubs een financieel steuntje in de rug verdienen. Zij spraken hun waardering uit voor het vele werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. Graag, zo zeiden ze, beloont de Rabobank dat door middel van deze ludieke actie.

Aan het eind van de presentatie mochten de cheques uit de "GOUDEN" enveloppen worden gehaald. Onze vereniging kreeg het mooie bedrag van € 385,51 toebedeeld. Dit bedrag was tot stand gekomen doordat er 21 keer op onze club gestemd was.

Alle stemmers hartelijk dank voor jullie support! 

Ank en Fred

Korte samenvatting van Zondagmiddag 7 april 2019. Thema Samen zingen in de Open Hof Kerk te Hendrik Ido Ambacht.

Medewerking werd verleend door het Chr. Gem. Koor  "Groote Lindt" te Zwijndrecht en het Chr. Gem. Koor "Omnia Cum Deo" te Nieuw Lekkerland, Orgel: Edwin Vooijs, Piano: Kees de Bruin, Hobo: Jolanda den Houter, Dwarsfluit: Severin van Dijk en sprekende stemmen van de organiserende commissie. Dirigent Gerard van der Zijden had de algehele leiding.

Na opening door een commissielid, werd zonder verder onderbrekingen een deel van de Marcus Passie van Hans Boelee ten gehore gebracht.

Het geheel was indrukwekkend, de koor- samenzang in combinatie met de musici en de sprekende stemmen: het was een fantastisch optreden.

Na het "Amen" verlieten we in stilte de kerkzaal. We waren echt geraakt dat we zo met elkaar het lijden en sterven van Jezus mochten ervaren.

Van de aanwezigen zijn veel positieve reacties ontvangen geweldig; het was zo indrukwekkend. Alle lof aan de organisatie, de musici, medewerkers en in het bijzonder onze dirigent Gerard die ons op deze wijze op weg bracht naar Pasen.

Zaterdag, 16 februari 2019

Inloopconcert in de Sint Janskerk te Schiedam.

Samen met het Chr. Gem. Koor Omnia Cum Deo te Nieuw Lekkerland mochten we optreden in dat imposante bouwwerk uit de 14e eeuw. In de loop der eeuwen is ze geteisterd door brand, stormschade en een Beeldenstorm: vernieling van altaren, heiligenbeelden en roof van kostbare devotionalia door de watergeuzen in april 1572. In 1575 bezochten zij de stad voor de tweede keer en staken het huis Mathenesse in brand. Alleen in Zuid-Holland zijn zestig gevallen van plundering en brandstichting bekend! Geen stad, geen dorp ontkwam aan de verniel- en moordzucht van de watergeuzen.
In de zuidwesthoek van de kerk heeft Sjef Hendriks rond en in de kerk gevonden brokstukken een soort piramide gebouwd en de titel meegegeven: Het Lam Gods/Agnus Dei. Het is in de katholieke tradie een mis en in de christelijke theologie een smeekgebed: ontferm u over ons!
Terug naar het recente verleden. Wat blijft je bij van die middag? Gerard dirigeerde met verve en passie. De kerk zong prettig, het repertoire zat er goed in, kwam er vlot uit en dat wisten de toehoorders te waarderen. We zongen ondermeer drie smeekbebeden: Verleih uns Frieden van Luther, Dona nobis pacem van Latz en het Agnus Dei uit de mis van de Haan. We zongen ook: Laat jub'len het orgel, nou dat kan men aan André de Jager overlaten! Tijdens zijn vertolking van het Ave Maria van Bach werd het stil in de kerk en warm in het hart.
Wat een mooi stuk en wat bezielend gebracht!
Het was goed en fijn om zo met elkaar te zingen. Ons koor heeft de middag nog gezellig met elkaar afgesloten.  De busschauffeur bracht ons daarna weer veilig thuis.

NIEUWJAARSRECEPTIE, Chr. Gem Koor "Groote Lindt" op 9 januari 2019

Een hartelijk ontvangst door het bestuur, met veel goede wensen op onze eerste repetitieavond van 2019 in de Develhof Kerk.
Onderling werden vele goede wensen uitgedeeld.
De voorzitter opent de repetitieavond met gebed een een goede en gezonde zangtijd met elkaar.
Tevens werden we door onze dirigent Gerard een goed en positief zangjaar toegewenst waarin we mooie concerten hopen uit te voeren.
Na een uurtje zingen met liederen voor ons inloopconcert op 16 februari a.s. in Schiedam (zie agenda) werden we getrakteerd op koffie, thee en iets lekkers.
Als verrassing mochten we bij het weggaan een groepsfoto in ontvangst nemen.
We kijken terug op een gezellig en ontspannen samenzijn.

 

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

Zondag, 29 september 2019

Zondagmiddagzang in de
Breepleinkerk, te Rotterdam

Bekijk hiervoor de agenda