Na inloggen kunt u hier onze muziek downloaden. Dit gedeelte is alleen voor leden. U kunt hier (klik op de link) de oefenmuziek vinden.

Bij het opstarten van de website verschijnen, van ons koor, twee groepsfoto's, welke zijn gemaakt door Pieter van Hengel.

 Van het bestuur: 

Helaas ontvingen wij van onze voorzitter Flip Jonkheer het bericht dat hij besloten heeft per 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter en tevens na 23 jaar actief te zijn geweest zijn lidmaatschap te beeindigen.  Zijn leeftijd en gezondheid is hiervan mede de oorzaak. Wij vinden het jammer en respecteren zijn besluit en bedanken hem voor het vele werk voor ons koor verricht. De dirigent, het bestuur en de leden wensen Flip een hele mooie en goede tijd.

Zingend naar Kerst in de Develhofkerk te Zwijndrecht.

Kort verslag van ons concert "Zingend naar Kerst" met o.a. het Kerstoratorium "Een Nieuw Begin", muziek: Johan Bredewout, tekst: Hans de Ruiter, op woensdagavond 18 december 2019 in bovengenoemde kerk.

Medewerking werd verleend door het Chr. Gem. koor "Groote Lindt", Diana Abspoel: hobo, Serverin van Dijk: dwarsfluit, Gerard van der Zijden: piano, Edwin Vooijs: orgel en Ds. A.W. Mol: lector. Onze dirigent Gerard had de algehele leiding.

Het koor begon de avond met het zingen van het Intrada "Ere zij God". Daarna werd de avond geopend met een welkomstwoord en gebed door Ds. Mol waarna we overgingen tot het volgen van het programma.

Door het zingen van prachtige bekende en onbekende Kerstliederen, het oratorium "Een Nieuw Begin" alsmede een muizikaal intermezzo werd het een sfeervolle avond.

Veel lof aan Gerard voor zijn leiding, geduld en vertrouwen waardoor het mogelijk was om met elkaar een fijne avond te beleven. Het spontane applaus van de aanwezigen en de geweldige reacties welke we daarna mochten ontvangen stemden ons blij en dankbaar.

Koor- en Zangdienst in de Goede Herderkerk te Ridderkerk.

Op 10 november jl. hebben het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” en het Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo” onder leiding van Gerard van der Zijden medewerking verleend aan bovengenoemde dienst. Het orgel werd bespeeld door Vincent van Dam.

Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang; een meditatie door ds.W. de Bruin  en een orgelimprovisatie van Vincent van Dam.

Na een hartelijk welkom volgden we de liturgie.

Ds. de Bruin had als thema: “ Teveel van het Goede? ” De lezing was Psalm 150.
Het is een lofpsalm. Wat niet altijd in ons leven past. Psalm 150 is een lofapplaus aan onze Heiland aldus ds. de Bruin.
Na het ontvangen van de Zegen werden we bedankt waarna  we een overweldigend applaus kregen, met alle lof aan Gerard.

Drie koren concert op zaterdag 26 oktober 2019 in de Bethelkerk te Zwijndrecht

De drie koren te weten de Christelijk Gemengde Koren “Groote Lindt” en “Omnia Cum Deo” en het Christelijk Mannenkoor “De Verenigde Zangers” onder leiding van  Gerard van der Zijden  hebben deze avond een gevarieerd programma ten gehore gebracht.

Eveneens waren er prachtige solo’s van de meewerkende solisten te weten: Maurice van Dijk: trompet, Jaap Klootwijk: percussie, Johan den Hoedt: piano en Edwin Vooijs: orgel.

Het was een sfeervolle en hartverwarmende (adembenemende, opmerking door een luisteraar) avond.

Alle lof aan allen en in het bijzonder aan onze dirigent die de uitvoering van dit geweldige concert mogelijk hebben gemaakt.

Ook hartelijk dank aan onze collega-koren voor de prettige en vruchtbare samenwerking. Wij denken dat het zeker voor herhaling vatbaar is.

Koor- en Zangdienst in de Sint Catharijnekerk te Brielle

“LAAT ONS VROLIJK ZINGEN”

Op 13 oktober jl. hebben  het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” Zwijndrecht en het Chr. Gem. “Omnia Cum Deo” Nieuw Lekkerland onder leiding van Gerard  van der Zijden hun medewerking  verleend aan bovengenoemde dienst.
Na een hartelijk welkom door een van de commissieleden volgden we de liturgie.

Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang, gedichten en een column (persoonlijk geschreven gedeelte).

Het aanvangslied “Samen gekomen uit onze huizen"  van Henk van der Maten werd gezongen door de koren. 

De column gelezen door ds. Diny Wolters  had als thema: “ Laat ons vrolijk zingen”. Door te zingen maak je contact met jezelf, het kan je blij of emotioneel maken, aldus ds. Wolters. 

Het samen zingen in deze prachtige kerk was fijn.  Door het slechte weer viel  de belangstelling wat tegen.

Koor en Zangdienst in de Breepleinkerk te Rotterdam.

“ZINGEN MAAKT BLIJ”

Op 29 september jl. hebben wij het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt”  en het Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo”  onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden hun medewerking verleend aan bovengenoemde dienst. Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang, meditatie,  trompet en orgelspel. Na een hartelijk welkom door ds. Koster aan de aanwezigen, de koren, Jantine Kalkman, trompet en Martin Mans orgel, volgden we de liturgie. Inleidend thema was  een tv programma van Bert van Leeuwen “Het familiediner”. Thema meditatie “Een weg vinden in gebroken relaties”. We moeten naar elkaar luisteren, een gesprek aangaan, begrijpen en vergeven indien mogelijk aldus ds. Koster.

De samenzang alsmede de koorzang, de trompetklanken met “Groot is uw trouw O, Heer” en het orgelspel maakten het tot een feestelijke dienst. We hebben als koren o.a. gezongen “Ik bouw op U, I have een dream, Vervuld van Uw zegen”. Na de meditatie zongen we gezamenlijk het lied: “De kracht van Uw liefde”.

Het slotlied van de koren was: “Thanks be to God”  vertaald: “Dank aan de Heer”.
Na het dankgebed zongen we met elkaar:

Jezus, Hij zal komen, Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Zondag, 8 september 2019

Zondagmorgen 8 september jl. hebben wij het Chr. Gem. Koor "Groote Lindt" te Zwijndrecht onder leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden medewerking verleend aan de kerkdienst in het Zorghotel Swinhove te Zwijndrecht.

Een hartelijk welkom door Ds. A.W. Mol aan de aanwezigen en in het bijzonder ons koor, fijn dat wij onze medewerking wilden verlenen.

We volgden de orde van dienst met het samen zingen van mooie liederen en koorzang alsmede een overdenking. We zijn begonnen  als koor met het zingen van Samengekomen uit onze huizen. De overdenking had als thema: "Ik roep tot U, Heer, U bent mijn schuilplaats". Wij zijn geborgen in zijn schuilplaats daar mogen we op vertrouwen aldus ds. Mol. Het was een indrukwekkende dienst. Als je dan ziet hoe blij men is met de gezongen liederen en de meditatie. Een traan en een glimlach was er, wat is het dan geweldig dat wij dat met elkaar konden brengen. Daar wordt je stil van.
Na het uitgesproken gebed door ds. Mol hebben we met elkaar het Onze Vader gebeden.

Als antwoord, na het ontvangen van de zegen, zongen we als koor:
God be with you till we met again:
In het kort vertaald: God zij met u totdat we elkaar ontmoeten.

Wij hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Met een dankbaar gevoel zijn wij huiswaarts gegaan. 

 

 

 

Op 9 maart 2020 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het Jeugdcentrum te Hendrik Ido Ambacht.

 024 klein 

Het bankrekeningnummer van het koor is NL 51 RABO 0377 5566 02.

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

Zaterdagmiddag, 15 februari 2020

Inloopconcert in de Grote of 

 St. Janskerk te Schiedam

Bekijk hiervoor de agenda