Na inloggen kunt u hier onze muziek downloaden. Dit gedeelte is alleen voor leden. U kunt hier (klik op de link) de oefenmuziek vinden.

Bij het opstarten van de website verschijnen, van ons koor, twee groepsfoto's, welke zijn gemaakt door Pieter van Hengel.

 Van het bestuur: 

Projectleden gevraagd!!!

Als u van zingen houdt dan is dit de kans om  mee te repeteren voor de uitvoering van het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" op muziek van Johan Bredewout, tekst: Hans de Ruiter met het Christelijk Gemengd Koor "Groote Lindt", te Zwijndrecht onder leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden.

Het is de bedoeling dit oratorium op zondagmiddag 25 oktober a.s. in de Bethelkerk te Zwijndrecht uit te voeren samen met het Christelijk Gemengd Koor "Omnia Cum Deo" uit Nieuw-Lekkerland.

Deelname is gratis.
Wij reperen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Develhof Kerk, Laan van Nederhoven 21, 3334 BN Zwijndrecht.
Vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 hebben wij vakantie.
U bent van harte welkom op onze eerstvolgende repetitieavond.
Voor meer informatie kunt u op onze website kijken: www.cgk-grootelindt.nl of telefonisch 078-6815053.

Zaterdag, 15 februari 2020

Inloopconcert in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam.

Het CGK "Groote Lindt" en CGK "Omnia Cum Deo" hebben gezamenlijk het inloopconcert uitgevoerd onder leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden het orgel werd bespeeld door André de Jager,
Het was een zeer gevarieerd programma met tweemaal een intermezzo op het prachtige orgel met André de Jager op de klavieren.
In deze prachtige kerk hebben we fijn gezongen met elkaar. De kerk was redelijk goed gevuld met belangstellenden.
Na afloop zijn we, "Groote Lindt", met de Snelle Vliet naar het restaurant "De Krom" in Oud-Alblas gereden en hebben daar met elkaar genoten van de gezellige sfeer en het goede eten. Wij denken dat het zeker voor herhaling vatbaar is.

Zingend naar Kerst in de Develhofkerk te Zwijndrecht.

Kort verslag van ons concert "Zingend naar Kerst" met o.a. het Kerstoratorium "Een Nieuw Begin", muziek: Johan Bredewout, tekst: Hans de Ruiter, op woensdagavond 18 december 2019 in bovengenoemde kerk.

Medewerking werd verleend door het Chr. Gem. koor "Groote Lindt", Diana Abspoel: hobo, Serverin van Dijk: dwarsfluit, Gerard van der Zijden: piano, Edwin Vooijs: orgel en Ds. A.W. Mol: lector. Onze dirigent Gerard had de algehele leiding.

Het koor begon de avond met het zingen van het Intrada "Ere zij God". Daarna werd de avond geopend met een welkomstwoord en gebed door Ds. Mol waarna we overgingen tot het volgen van het programma.

Door het zingen van prachtige bekende en onbekende Kerstliederen, het oratorium "Een Nieuw Begin" alsmede een muizikaal intermezzo werd het een sfeervolle avond.

Veel lof aan Gerard voor zijn leiding, geduld en vertrouwen waardoor het mogelijk was om met elkaar een fijne avond te beleven. Het spontane applaus van de aanwezigen en de geweldige reacties welke we daarna mochten ontvangen stemden ons blij en dankbaar.

Koor- en Zangdienst in de Goede Herderkerk te Ridderkerk.

Op 10 november jl. hebben het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” en het Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo” onder leiding van Gerard van der Zijden medewerking verleend aan bovengenoemde dienst. Het orgel werd bespeeld door Vincent van Dam.

Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang; een meditatie door ds.W. de Bruin  en een orgelimprovisatie van Vincent van Dam.

Na een hartelijk welkom volgden we de liturgie.

Ds. de Bruin had als thema: “ Teveel van het Goede? ” De lezing was Psalm 150.
Het is een lofpsalm. Wat niet altijd in ons leven past. Psalm 150 is een lofapplaus aan onze Heiland aldus ds. de Bruin.
Na het ontvangen van de Zegen werden we bedankt waarna  we een overweldigend applaus kregen, met alle lof aan Gerard.

Drie koren concert op zaterdag 26 oktober 2019 in de Bethelkerk te Zwijndrecht

De drie koren te weten de Christelijk Gemengde Koren “Groote Lindt” en “Omnia Cum Deo” en het Christelijk Mannenkoor “De Verenigde Zangers” onder leiding van  Gerard van der Zijden  hebben deze avond een gevarieerd programma ten gehore gebracht.

Eveneens waren er prachtige solo’s van de meewerkende solisten te weten: Maurice van Dijk: trompet, Jaap Klootwijk: percussie, Johan den Hoedt: piano en Edwin Vooijs: orgel.

Het was een sfeervolle en hartverwarmende (adembenemende, opmerking door een luisteraar) avond.

Alle lof aan allen en in het bijzonder aan onze dirigent die de uitvoering van dit geweldige concert mogelijk hebben gemaakt.

Ook hartelijk dank aan onze collega-koren voor de prettige en vruchtbare samenwerking. Wij denken dat het zeker voor herhaling vatbaar is.

Koor- en Zangdienst in de Sint Catharijnekerk te Brielle

“LAAT ONS VROLIJK ZINGEN”

Op 13 oktober jl. hebben  het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” Zwijndrecht en het Chr. Gem. “Omnia Cum Deo” Nieuw Lekkerland onder leiding van Gerard  van der Zijden hun medewerking  verleend aan bovengenoemde dienst.
Na een hartelijk welkom door een van de commissieleden volgden we de liturgie.

Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang, gedichten en een column (persoonlijk geschreven gedeelte).

Het aanvangslied “Samen gekomen uit onze huizen"  van Henk van der Maten werd gezongen door de koren. 

De column gelezen door ds. Diny Wolters  had als thema: “ Laat ons vrolijk zingen”. Door te zingen maak je contact met jezelf, het kan je blij of emotioneel maken, aldus ds. Wolters. 

Het samen zingen in deze prachtige kerk was fijn.  Door het slechte weer viel  de belangstelling wat tegen.

Koor en Zangdienst in de Breepleinkerk te Rotterdam.

“ZINGEN MAAKT BLIJ”

Op 29 september jl. hebben wij het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt”  en het Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo”  onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden hun medewerking verleend aan bovengenoemde dienst. Tijdens deze dienst was er koor- en samenzang, meditatie,  trompet en orgelspel. Na een hartelijk welkom door ds. Koster aan de aanwezigen, de koren, Jantine Kalkman, trompet en Martin Mans orgel, volgden we de liturgie. Inleidend thema was  een tv programma van Bert van Leeuwen “Het familiediner”. Thema meditatie “Een weg vinden in gebroken relaties”. We moeten naar elkaar luisteren, een gesprek aangaan, begrijpen en vergeven indien mogelijk aldus ds. Koster.

De samenzang alsmede de koorzang, de trompetklanken met “Groot is uw trouw O, Heer” en het orgelspel maakten het tot een feestelijke dienst. We hebben als koren o.a. gezongen “Ik bouw op U, I have een dream, Vervuld van Uw zegen”. Na de meditatie zongen we gezamenlijk het lied: “De kracht van Uw liefde”.

Het slotlied van de koren was: “Thanks be to God”  vertaald: “Dank aan de Heer”.
Na het dankgebed zongen we met elkaar:

Jezus, Hij zal komen, Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

.

 

 

Op 9 maart 2020 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het Jeugdcentrum te Hendrik Ido Ambacht.

 024 klein 

Het bankrekeningnummer van het koor is NL 51 RABO 0377 5566 02.

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

 Zondag, 28 juni 2020

 Zondagmiddagzang in de

 Breepleinkerk te Rotterdam

Bekijk hiervoor de agenda