Na inloggen kunt u hier onze muziek downloaden. Dit gedeelte is alleen voor leden. U kunt hier (klik op de link) de oefenmuziek vinden.

Bij het opstarten van de website verschijnen, van ons koor, twee groepsfoto's, welke zijn gemaakt door Pieter van Hengel.

Gedeelten uit de Nieuwsbrief van oktober 2019 - november 2019, 4 en 11 december 2019

VAN DE VOORZITTER: 

De scholen (koren) zijn weer begonnen.......

Deze kreet zag men eind augustus overal in dorpen en steden in de buurt van scholen.
Dit wil zeggen dat het normale leven zijn aanvang weer heeft genomen na een prachtige vakantieperiode. Een periode van even afstand nemen van de alledaagse sleur en de moed weer oppakken om het "normale" leven weer zijn gang te laten gaan. De repetities zijn weer begonnen en we zijn weer druk aan het repeteren voor het komende winterseizoen met diverse optredens in het vooruitzicht. Mooi dat Gerard ons de weg kan en mag wijzen in de muziekwereld. Zonder muziek zou onze wereld maar erg eentonig zijn. Wat er ook allemaal te beleven viel, er zou iets zeer essentieels aan ontbreken. Geen muziek zou pure armoede betekenen. Werd er nergens meer gespeeld, werd er niet meer gezongen, we zouden verkommeren. Een wereld zonder muziek zou een onmenselijke wereld zijn. In muziek komt onze ziel tot klinken. Muziek geeft expressie aan onze diepste dromen, emoties en verlangens. Muziek toont ons het ware gelaat. Op duizend en één manieren kunnen we ons manifesteren, maar zo luisterrijk, zo weergaloos mooi als we opbloeien in muziek is een geweldige manier. Muziek wordt nog wel eens beschouwd als luxe, als franje, versiering. Eventueel zou je er ook buiten kunnen. Maar muziek is een noodzaak. Muziek voldoet aan een primaire levensbehoefte. Het is daarom ook volop verantwoord aan muziek flink wat tijd en geld te besteden. Muziek houdt welzijn in, klinkklaar welzijn. Een samenleving vaart er alleen maar wel bij. Maar het is niet iedereen gegeven zelf een instrument te bespelen of zelf te zingen. Dat is echter geen ramp. Je kunt ook luisteren naar muziek die anderen voor je maken.
De muziek kun je zó actief beleven, dat je mee gaat spelen, mee gaat zingen en hangt af van de omstandigheden waarin we verkeren. Dit hebben we mogen beleven op ons eerste optreden in dit seizoen op zondag 8 september jl. in Swinhove te Zwijndrecht waar we een goede ervaring aan over hielden en met de vraag om herhaling door de leiding van de dienst. Ikzelf mocht dit optreden beleven als een weldoen aan mensen die in hun laatste levensfase zijn. Je zag mensen opfleuren omdat muziek blij maakt, misschien voor even, maar het geeft je een kick om de moed er in te houden en er over te praten met elkaar.
Het bestuur is volop bezig de komende medewerkingen voor te bereiden. Er staat al heel wat in de planning. Het eerstvolgende is de Breepleinkerk te Rotterdam op zondagmiddag 29 september a.s. en  op zondagavond 13 oktober in Brielle. Een feest om daaraan te mogen meewerken. Dan het najaarsconcert op zaterdag 26 oktober in de Bethelkerk te Zwijndrecht met ons zusterkoor "Omnia Cum Deo" uit Nieuw Lekkerland en het Chr. Mannenkoor "De Verenigde Zangers" uit Barendrecht. Iets om naar uit te kijken. Kijkt u ook eens naar onze oprichtingsdatum 1971. Wie een beetje kan rekenen zal zien dat zelfs het 50-jarig bestaan in beeld komt. Zoiets heeft enorm veel voorbereiding nodig en zal door het bestuur de komende tijd al worden besproken hoe we dat gaan invullen.
Ik wens u veel zang- en luisterplezier.

Flip Jonkheer

Zondag, 8 september 2019

Zondagmorgen 8 september jl. hebben wij het Chr. Gem. Koor "Groote Lindt" te Zwijndrecht onder leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden medewerking verleend aan de kerkdienst in het Zorghotel Swinhove te Zwijndrecht.

Een hartelijk welkom door Ds. A.W. Mol aan de aanwezigen en in het bijzonder ons koor, fijn dat wij onze medewerking wilden verlenen.

We volgden de orde van dienst met het samen zingen van mooie liederen en koorzang alsmede een overdenking. We zijn begonnen  als koor met het zingen van Samengekomen uit onze huizen. De overdenking had als thema: "Ik roep tot U, Heer, U bent mijn schuilplaats". Wij zijn geborgen in zijn schuilplaats daar mogen we op vertrouwen aldus ds. Mol. Het was een indrukwekkende dienst. Als je dan ziet hoe blij men is met de gezongen liederen en de meditatie. Een traan en een glimlach was er, wat is het dan geweldig dat wij dat met elkaar konden brengen. Daar wordt je stil van.
Na het uitgesproken gebed door ds. Mol hebben we met elkaar het Onze Vader gebeden.

Als antwoord, na het ontvangen van de zegen, zongen we als koor:
God be with you till we met again:
In het kort vertaald: God zij met u totdat we elkaar ontmoeten.

Wij hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Met een dankbaar gevoel zijn wij huiswaarts gegaan.

Rabobank Clubkas Campagne 2019.

Op 24 april jl. was de uitreiking van de cheques.

Dit jaar vond de uitreiking plaats in Theater het Kruispunt in Barendrecht.

Het gebeuren had een feestelijk karakter en was omlijst met optredens van jonge gymnasten en zingende Bizz Kids. Tevens waren er extra geldbedragen te vedrdienen door de Rabobank zo origineel mogelijk te presenteren door middel van foto's en/of filmpjes. Het geheel werd aan elkaar gepraat door een zeer enthousiaste presentator.

Twee directieleden vertelden waarom de Rabobank het belangrijk vindt dat clubs een financieel steuntje in de rug verdienen. Zij spraken hun waardering uit voor het vele werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. Graag, zo zeiden ze, beloont de Rabobank dat door middel van deze ludieke actie.

Aan het eind van de presentatie mochten de cheques uit de "GOUDEN" enveloppen worden gehaald. Onze vereniging kreeg het mooie bedrag van € 385,51 toebedeeld. Dit bedrag was tot stand gekomen doordat er 21 keer op onze club gestemd was.

Alle stemmers hartelijk dank voor jullie support! 

Ank en Fred

Korte samenvatting van Zondagmiddag 7 april 2019. Thema Samen zingen in de Open Hof Kerk te Hendrik Ido Ambacht.

Medewerking werd verleend door het Chr. Gem. Koor  "Groote Lindt" te Zwijndrecht en het Chr. Gem. Koor "Omnia Cum Deo" te Nieuw Lekkerland, Orgel: Edwin Vooijs, Piano: Kees de Bruin, Hobo: Jolanda den Houter, Dwarsfluit: Severin van Dijk en sprekende stemmen van de organiserende commissie. Dirigent Gerard van der Zijden had de algehele leiding.

Na opening door een commissielid, werd zonder verder onderbrekingen een deel van de Marcus Passie van Hans Boelee ten gehore gebracht.

Het geheel was indrukwekkend, de koor- samenzang in combinatie met de musici en de sprekende stemmen: het was een fantastisch optreden.

Na het "Amen" verlieten we in stilte de kerkzaal. We waren echt geraakt dat we zo met elkaar het lijden en sterven van Jezus mochten ervaren.

Van de aanwezigen zijn veel positieve reacties ontvangen geweldig; het was zo indrukwekkend. Alle lof aan de organisatie, de musici, medewerkers en in het bijzonder onze dirigent Gerard die ons op deze wijze op weg bracht naar Pasen.

Zaterdag, 16 februari 2019

Inloopconcert in de Sint Janskerk te Schiedam.

Samen met het Chr. Gem. Koor Omnia Cum Deo te Nieuw Lekkerland mochten we optreden in dat imposante bouwwerk uit de 14e eeuw. In de loop der eeuwen is ze geteisterd door brand, stormschade en een Beeldenstorm: vernieling van altaren, heiligenbeelden en roof van kostbare devotionalia door de watergeuzen in april 1572. In 1575 bezochten zij de stad voor de tweede keer en staken het huis Mathenesse in brand. Alleen in Zuid-Holland zijn zestig gevallen van plundering en brandstichting bekend! Geen stad, geen dorp ontkwam aan de verniel- en moordzucht van de watergeuzen.
In de zuidwesthoek van de kerk heeft Sjef Hendriks rond en in de kerk gevonden brokstukken een soort piramide gebouwd en de titel meegegeven: Het Lam Gods/Agnus Dei. Het is in de katholieke tradie een mis en in de christelijke theologie een smeekgebed: ontferm u over ons!
Terug naar het recente verleden. Wat blijft je bij van die middag? Gerard dirigeerde met verve en passie. De kerk zong prettig, het repertoire zat er goed in, kwam er vlot uit en dat wisten de toehoorders te waarderen. We zongen ondermeer drie smeekbebeden: Verleih uns Frieden van Luther, Dona nobis pacem van Latz en het Agnus Dei uit de mis van de Haan. We zongen ook: Laat jub'len het orgel, nou dat kan men aan André de Jager overlaten! Tijdens zijn vertolking van het Ave Maria van Bach werd het stil in de kerk en warm in het hart.
Wat een mooi stuk en wat bezielend gebracht!
Het was goed en fijn om zo met elkaar te zingen. Ons koor heeft de middag nog gezellig met elkaar afgesloten.  De busschauffeur bracht ons daarna weer veilig thuis.

 

Op 14 maart 2019 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het Jeugdcentrum te Hendrik Ido Ambacht.

 024 klein 

Het bankrekeningnummer van het koor is NL 51 RABO 0377 5566 02.

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

Woensdagavond, 18 december 2019

Zingend naar Kerst in de

Develhof Kerk te Zwijndrecht

Bekijk hiervoor de agenda