Vervolg mededelingen van de voorzitter en de penningmeester.
Van de voorzitter

Lieve koorleden
Hier weer een berichtje van ons als bestuur.
We hopen van harte dat het met jullie allemaal goed gaat.
Het gaat nu wel heel lang duren dat we elkaar niet gezien of gesproken hebben.
We hebben afgelopen dinsdag weer bestuursvergadering gehouden, maar zo het er nu naar uit ziet gaat het zingen voorlopig nog niet door, hoe vervelend het ook is.
We hebben 10 november a.s. weer vergadering en kijken dan weer verder, of er moeten veranderingen voordoen.
We kregen van Tilly Kingma bericht dat ze om persoonlijke redenen haar lidmaatschap opzegt, wat we heel erg jammer vinden, maar het wel begrijpen. We bedanken haar dan ook heel hartelijk voor de bijdragen die ze voor ons koor geleverd heeft en haar gezelligheid.
We hebben het op onze vergadering nog over de contributie gehad daar schrijf Fred nog een stukje over, bij dit berichtje, ook gaat het weer over de Rabo clubactie vanaf 5  oktober a.s. kunnen we weer stemmen, van harte aanbevolen voor onze koorkas.
Hierbij nog een mooi gedicht wat ik zag op de site van de Bethelkerk. Het is van Jolanda Holleman Kropff.

Elkaar vasthouden in vreugde en pijn.
Elkaar steunen er voor elkaar zijn.
Elkaar zien en blij begroeten.
Elkaar brengen aan Jezus voeten.
Elkaar bemoedigen als het moeilijk is.
Elkaar bijlichten in de duisternis.
Elkaar omarmen he, ik geef om jou.
Elkaar verwarmen te midden van de kou.

Zo'n kring heet gemeente (of koor).
Zo'n kring van harten laat je weten,
dat God een God van liefde is.
Temidden van tekorten, zonden en gemis.
Wilt U Heer, het centrum zijn van deze kring.
Begin maar klein en laat het groeien hecht en vast.
Zodat we doen wat bij U past.


Barmhartig zijn. Gelukkig zijn.
Liefde vol zijn. genadig zijn.
Respectvol zijn. Transparant zijn.
Getuigen zijn. Christen zijn.

Van de penningmeester

Wellicht zult u zich afvragen of contributie betalen nodig is in een tijd waarin er geen repetities zijn.
Navraag bij de Bond leert ons dat de leden verplicht blijven hun contributie te betalen.
Toch hierbij enige informatie over de financiele gang van zaken van onze vereniging in deze vreemde
tijd, zodat u weet dat wij verplichte uitgaven hebben. Financiele inkomsten en uitgaven  zijn 
minimaal, maar toch zijn er een  5-tal vaste uitgaven. Dit zijn uitgaven die, ondanks het stilstaan
van onze activiteiten, toch doorgaan. Daarom is het noodzakelijk dat de contributie
inkomsten ook  doorgaan om aan deze uitgaven te voldoen.
Het honorarium voor onze dirigent Gerard zijn we, gezien de contractvoorwaarden, verplicht  te betalen.
Overigens een morele verplichting, vinden wij als bestuur, zouden we ook zonder deze bindende 
contractvoorwaarden hebben gehad.
Een tweede vaste uitgave is de Bondscontributie voor het jaar 2020.
Goed voor jullie om te weten dat wij als bestuur besloten hebben om vanaf half maart de kerkzaal
voor 50% te blijven betalen. Een reden hiervoor is de moeilijke tijd die de kerken
(en dus ook onze Develhofkerk) het in deze crisistijd hebben.
Deze beslissing is mede gebaseerd  op de adviezen van de KCZB.
Tenslotte nog 2 kleine bedragen voor de Website en Ziektekostenverzekering.
Buiten deze vaste uitgaven zijn er ook nog enkele variabele kosten. De aanschaf van het bladmuziek
van het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem"  was hier het grootste bedrag. U ziet dus dat de
contributie inkomsten nodig zijn en nodig blijven.

Ontvang van ons als bestuur een lieve en bemoedigende groet.
Aga van Wingerden
Fred van den Assem

alsmede

Rabobank clubactie

Ook dit jaar organiseert de Rabo Bank haar, inmiddels bekende, clubactie.

Onder de naam RABO Club Support 2020 kunnen we, vanaf 5 oktober a.s. weer op onze club stemmen.  Alle info is te vinden op de website van De Rabobank, IJsselmonde-Drechtsteden.
Dus.... heeft u een Rabo bankrekening en bent u Rabolid dan kunt u meedoen. Vraag vrienden, buren, familie en bekenden die lid zijn, te stemmen op onze vereniging CGK "Groote Lindt" te Zwijndrecht, zodat wij alvast een leuk bedrag hopen te kunnen ontvangen voor ons concert volgend jaar.

Wanneer nieuwe relevante informatie verschijnt wordt u hiervan, hetzij via de mail voor de koorleden, hetzij via onze website, op de hoogte gebracht.

Fred van den Assem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

CGK De Groote Lindt

Gereformeerde Kerk De Develhof
Laan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht

info@cgk-grootelindt.nl

Eerstvolgende activiteit

 

Vervolg mededelingen van de
voorzitter en de penningmeester
alsmede
RABO Bank clubactie

Bekijk hiervoor de agenda